17 czerwca 2015

Katarzyna... Damian

 
Nie można go potwierdzić, mówiąc ,,tym jest"
Nie można mu zaprzeczyć, mówiąc ,, tym nie jest"
Rzeczywistość, poza zrozumieniem, jest niezłożona.
Obyśmy spoczęli niewzruszenie w ostatecznym znaczeniu. 
                                                                                          
                                                                                           III Karmapa