06 stycznia 2012

konkurs

Witam z najlepszymi życzeniami w Nowym Roku.
Jeśli to możliwe prosiłbym o rozpropagowanie info o konkursie.
pozdrawiam Grzegorz Mielewczyk

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pn. „Na granicy natury i cywilizacji” odbywającego się w ramach
XII OGÓLNOPOLSKIEGO i VIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMÓW EKOLOGICZNYCH im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM” Nowogard’ 2012

Międzynarodowy konkurs kierowany jest do młodzieży i dorosłych, a jego celem jest zaprezentowanie piękna przyrody, występujących zagrożeń ekologicznych lub podejmowanych starań w zakresie ochrony środowiska.

Organizator: Nowogardzki Dom Kultury, 72-200 Nowogard, pl. Wolności 7,
tel. +48 91/39-26-283 fax: +48 91/392-62-63 http://www.ndk.pl/  e-mail: sekretariat@ndk.pl
Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Nowogardzie,

REGULAMIN:

W konkursie mogą brać udział wszyscy, którzy interesują się fotografowaniem
Kategorie wiekowe: I/ do 16 lat
II/ powyżej 17 lat
Uczestnik może przysłać do konkursu do 5 prac fotograficznych. Cykl będzie traktowany jako jedna praca.
Konkursowa praca powinna mieć postać czarno-białej lub barwnej odbitki na papierze fotograficznym.
Format zdjęć: nie mniejsze niż 20/30 cm i nie większe niż 30x40 cm.
Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikowi konkursu.
Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie opis:
- godło składające się z 1 wyrazu oraz 3 cyfr arabskich,
- tytuł.
Do prac powinna być dołączona karta zgłoszenia zawierająca: godło i spis prac.
Do prac powinna być załączona zaklejona koperta oznakowana godłem autora i zawierająca (wewnątrz) ankietę personalną wg wzoru:
- godło,
- imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- adres zamieszkania (korespondencyjny) i nr telefonu,
- własnoręczny podpis.

Prace publikowane i oprawione biorące już udział w konkursie „Ekofilm’2010” nie zostaną dopuszczone ponownie do konkursu.
Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 30.03.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, 72-200 Nowogard z dopiskiem „Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny”

Koszt przesyłki pokrywa uczestnik. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac lub ich zaginięcie w transporcie pocztowym.
Uwaga: prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej (bez wypłacania honorariów autorskich) reprodukcji prac w katalogu, prasie i telewizji oraz innych publikacjach pokonkursowych mających na celu reklamę konkursu fotograficznego, festiwalu „EKOFILM” .

Prace będą oceniane i kwalifikowane do wystawy przez profesjonalne jury.
Nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w trakcie trwania Festiwalu „EKOFILM’2012.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
16. Wręczenie nagród odbędzie się 16 maja 2012 r. – w dniu zakończenia Festiwalu „EKOFILM’2012”.

NAGRODY:
1. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za I, II i III miejsce w każdej z dwóch kategorii.
Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Werdykt jury jest nieodwołalny.

TERMINY:
1. Nadsyłanie prac do 26.03.2012 r.
Obrady jury w miesiącu kwietniu 2012 r.
Wręczenie nagród 16.05.2012 r.
Nadesłanie prac i wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.
Koszt przyjazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik.
Dodatkowych informacji udziela komisarz konkursu
– Grzegorz Mielewczyk tel. 661 058 202; e-mail: grzegorz@gm-foto.pl

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny
„Na granicy natury i cywilizacji” 

KARTA ZGŁOSZENIA
Autor (Godło): ................................................
SPIS PRAC:
Lp. Tytuł zdjęcia lub cyklu zdjęć /ilość zdjęć w cyklu/
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
3. ......................................................................................................
4. ......................................................................................................
5. ......................................................................................................

Ilość zdjęć łącznie: .................... Data: ......................

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*
Konkurs Fotograficzny „Na granicy natury i cywilizacji”
ANKIETA PERSONALNA
(po wypełnieniu zamknąć w kopercie)
Godło: .............................................................
Imię i nazwisko: .............................................................
Data urodzenia: .............................................................
Adres i nr telefonu, e-mail: .............................................................
.........................................................................................
Własnoręczny podpis: .....................................................

Akceptuję regulamin i zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych organizatora Konkursu Fotograficznego oraz na ich przetwarzanie, wykorzystywanie i publikację w wydawnictwach związanych z Festiwalem „Ekofilm’2012”.
wiecej na stronie ORGANIZATORA..
informacji udziela komisarz konkursu Grzegorz Mielewczyk
 tel. 661 058 202    e-mail: grzegorz@gm-foto.plF.U. ,,HERBA'' KRYSTYNA ROGOWSKA

Sławno,Koszalin,Słupsk,Darłowo, Zachodniopomorskie, Poland
Proponuję pełny fotoreportaż z dnia ślubu, obejmujący przygotowania, błogosławieństwo w domu, ceremonię w kościele/USC, życzenia, zabawę podczas wesela i plener (tego samego lub innego dnia). Możliwe są też dowolne kombinacje poszczególnych części oferty. Gwarantuję miłą i fachową obsługę przed, pełen profesjonalizm podczas wykonywania zlecenia oraz zadowolenie z naszej pracy po otrzymaniu foto-albumu kontakt: tel.601-337-320

Popularne posty

free counters

Odwiedziło nas: